Downloads

ALV Nivon BSG Rotterdam op 18 april 2024

De ALV van Nivon Bergsportgroep Rotterdam, heeft op 8 april plaatsgevonden in het Nivon gebouw aan de Dirk Smitstraat Rotterdam. Het verslag van de ALV toegestuurd aan de BSG leden heeft onderstaande bijlagen, waarvan alleen een link naar verslag van de activiteiten is bijgevoegd.

ALV Nivon BSG Rotterdam op 12 april 2023.

De Algemene Leden Vergadering van Nivon BSG Rotterdam heeft op 12 april heeft plaatsgevonden.

Met een beperkte opkomst onder genot van koffie en thee werd een vlotte vergadering geleid door Niek F. In de ALV werd Niek tot voorzitter van de BSG gekozen en sprak zich uit om met plezier de dubbelrol van secretaris en voorzitter te continueren. Niek heeft ook een (powerpoint) presentatie gemaakt en laten zien van 50 jaar Bergsportgroep.
Het bestuur wenst u veel plezier en activiteiten voor de nog komende jaren.

Verslag van de ALV,

en de bijlagen die hierbij horen zijn via de verschillende links hieronder te openen:

ALV Nivon BSG Rotterdam op 6 april 2022.

Op woensdag 6 april heeft de ALV van de BSG Rotterdam plaatsgevonden via Zoom. Een formele voorzitter heeft de BSG nog (steeds) niet. Niek heeft aangeven dat hij voorlopig nog bereid is om als voorzitter a.i. aan te blijven. Wel heeft hij de hulp van de leden nodig bij het organiseren van de BSG activiteiten, aangezien het bestuur niet alle BSG activiteiten zelf zal kunnen organiseren. Zo bestaat de BSG in 2022 alweer 50 jaar waarvoor ook initiatief van de leden wordt gezocht.

Verslag BSG ALV via Zoom dd 6 april 2022 V2.

Verder zijn er nog drie bijlagen toegevoegd :

ALV BSG Nivon Rotterdam op 2 juni 2021

De ALV heeft ivm de Covid maatregelen middels zoom plaatsgevonden. De BSG Rotterdam is nog steeds zoekende naar een voorzitter, die nog wordt waargenomen door Niek die ook secretaris is. Esther heeft het penningmeesterschap overgenomen van George die nu algemeen bestuurslid is.

Verslag ALV 02 juni 2020
Jaarverslag 2020

ALV BSG Nivon Rotterdam op 18 juni 2020

Tijdens deze vergadering voorzitter Albert en penningmeester Rene afgetreden, aangezien ze twee maal 3 jaar in functie zijn geweest.
George zich aangemeld als penningmeester en is na akkoord door de ALV, toegetreden tot het bestuur. Helaas heeft zich geen kandidaat voor het voorzitterschap aangemeld. Niek heeft aangegeven dat hij tijdelijk bereid is om de functie van secretaris te combineren met het voorzitterschap. Dit betekent dat we nog steeds op zoek zijn naar een kandidaat voor het voorzitterschap.
Aangezien de Corona maatregelen wat minder streng zijn geworden, streeft het bestuur ernaar om de BSG activiteiten tot eind 2020 zoveel mogelijk te laten plaatsvinden.

Tijdens de ALV werden ook de voorgestelde aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Nivon, Rotterdam heeft op 2 okt 2020 de aanpassingen ook goedgekeurd.
Huishoudelijk Regelement
Verslag ALV 18 juni 2020
Verslag Activiteiten 2019

ALV Nivon BSG Rotterdam op 4 april 2019

Verslag ALV 4 april 2019

ALV Nivon BSG Rotterdam op 11 december 2018

11 december 2018 is er een speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden van de Nivon Bergsportgroep Rotterdam over de toekomst van deze groep.
Aan de hand van bijgevoegde presentatie is er een goede discussie geweest over de diverse toekomst scenario’s.
Presentatie toekomst BSG
Verslag ALV 11 dec.