Downloads

Verslag ALV BSG Nivon Rotterdam op 2 juni 2021

De ALV heeft ivm de Covid maatregelen middels zoom plaatsgevonden. De BSG Rotterdam is nog steeds zoekende naar een voorzitter, die nog wordt waargenomen door Niek die ook secretaris is. Esther heeft het penningmeesterschap overgenomen van George die nu algemeen bestuurslid is.

Verslag ALV 02 juni 2020
Jaarverslag 2020

Verslag ALV BSG Nivon Rotterdam op 18 juni 2020

Tijdens deze vergadering voorzitter Albert en penningmeester Rene afgetreden, aangezien ze twee maal 3 jaar in functie zijn geweest.
George zich aangemeld als penningmeester en is na akkoord door de ALV, toegetreden tot het bestuur. Helaas heeft zich geen kandidaat voor het voorzitterschap aangemeld. Niek heeft aangegeven dat hij tijdelijk bereid is om de functie van secretaris te combineren met het voorzitterschap. Dit betekent dat we nog steeds op zoek zijn naar een kandidaat voor het voorzitterschap.
Aangezien de Corona maatregelen wat minder streng zijn geworden, streeft het bestuur ernaar om de BSG activiteiten tot eind 2020 zoveel mogelijk te laten plaatsvinden.

Tijdens de ALV werden ook de voorgestelde aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd. Nivon, Rotterdam heeft op 2 okt 2020 de aanpassingen ook goedgekeurd.
Huishoudelijk Regelement
Verslag ALV 18 juni 2020
Verslag Activiteiten 2019

ALV Nivon BSG Rotterdam op 4 april 2019

Verslag ALV 4 april 2019

ALV Nivon BSG Rotterdam op 11 december 2018

11 december 2018 is er een speciale Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden van de Nivon Bergsportgroep Rotterdam over de toekomst van deze groep.
Aan de hand van bijgevoegde presentatie is er een goede discussie geweest over de diverse toekomst scenario’s.
Presentatie toekomst BSG
Verslag ALV 11 dec.